Aangifte inkomstenbelasting

Het is mogelijk om binnen het administratiesysteem van B&O VvE-beheer het aandeel binnen het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars op te vragen.

De wet geeft aan dat u, uw aandeel binnen het reservefonds dient op te geven bij de berekening van het vermogen in Box 3 bij uw belastingaangifte. Dit is reeds op 23 oktober 2003 door de staatssecretaris van Financiën besloten. Op 10 juni 2010 heeft de Minister van Financiën nogmaals aangegeven in een samenvoeging van een aantal besluiten dat het aandeel in het reservefonds in Box 3 opgegeven dient te worden.

In box 3 dient te worden opgegeven het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen; bijvoorbeeld bank- en spaartegoeden, contant geld, aandelen, de tweede woning, aandeel in reservefonds etc. Over de gemiddelde waarde van de in box 3 vallende bezittingen minus schulden – genaamd: de gemiddelde rendementsgrondslag – wordt een vast (= fictief) rendement van 4% berekend; dat is dus het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Over dat belastbare inkomen wordt 30% belasting geheven. In feite komt dat dus neer op 1,2% belasting over de gemiddelde waarde van het netto vermogen.

Voor meer informatie hierover kunt u e.e.a. nalezen op de site van de Belastingdienst.

Scroll naar boven
Scroll naar top