Splitsingsakte

Elke gewone vereniging heeft statuten. Dat geldt dus ook voor een V.v.E.

Deze statuten zijn te vinden in het Reglement van “Splitsing”. In het Reglement van Splitsing zijn de rechten en plichten opgenomen voor de eigenaar/ bewoners en de Vereniging van Eigenaars.

Het Reglement van Splitsing bestaat uit een “Modelreglement”, opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (een groot aantal zaken geldt namelijk voor iedere V.v.E.) en een door de notaris voor ieder appartementencomplex op te stellen “splitsingsakte”.

In de splitsingsakte vinden we, naast een nauwkeurige omschrijving van het gebouw en de afzonderlijke appartementsrechten, ook de afwijkingen op het hiervoor genoemd Modelreglement.

Op een bij de splitsingsakte behorende “splitsingstekening” worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven.

Scroll naar boven
Scroll naar top