Huishoudelijk reglement

Een goed en deugdelijk Huishoudelijk Reglement is noodzakelijk om een waarborg te scheppen voor alle bewoners voor een optimaal woon- en gebruiksgenot, alles binnen het kader van de sociale saamhorigheid.

De bepalingen binnen het Huishoudelijk Reglement vormen een geheel met de bepalingen, als genoemd in de akte van splitsing. Het spreekt voor zich dat wanneer het Huishoudelijk Reglement ontbreekt of niet goedgekeurd is dat dan automatisch de bepalingen van de akte van splitsing van toepassing zijn.

Binnen een Vereniging van eigenaars is het van belang dat er regels worden gesteld aan het gebruik van gemeenschappelijke ruimten. Deze regels worden voorgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

De bedoeling van dit reglement is het bevorderen van een zo goed mogelijk leefklimaat voor alle bewoners. Door inachtneming van de artikelen kan worden voorkomen dat er klachten over ongerief worden voorgelegd aan de overige eigenaars en of de bestuurder/administrateur.

Scroll naar boven
Scroll naar top