Administratief Beheer

TRANSPARANTIE IN ADMINISTRATIE …

en een goede communicatie is een must voor V.v.E.-beheer. B&O heeft voor haar klanten gekozen voor een transparant administratiepakket die door de V.v.E. eigenaars via een web-applicatie (VVE-Dossier) vanaf de B&O website kan worden ingezien. Naast de NAW-gegevens kunnen alle V.v.E. gerelateerde aspecten en documenten w.o. de Splitingsakte, Huishoudelijk Reglement en notulen worden ingezien.

Binnen het V.v.E.-beheer zijn met betrekking tot administratief beheer een aantal standaard werkzaamheden c.q. -taken opgenomen die wij in twee delen hebben opgesplitst, namelijk:

 • Algemene werkzaamheden en
 • Organiseren Algemene Ledenvergadering

Algemene werkzaamheden

 • Opzetten, actueel houden en wijzigen van de ledenadministratie in het ledenbestand
 • Verzorgen van de correspondentie van de V.v.E.
 • Toezicht houden op de naleving van de splitsingsakte(n), huisreglementen en besluiten
 • Ontvangen en afwikkelen van de overdrachten. Hierbij informeren wij naast de notaris het bestuur omtrent mogelijke voor- of achterstanden m.b.t. maandelijkse V.v.E.-bijdrage, eventuele servicekosten en andere financiele verplichtingen richting de V.v.E.. Tevens wordt de notaris geinformeerd omtrent de opgebouwde reserve binnen de V.v.E.
 • Informeren van nieuwe leden door middel van een welkomstbrief waarin gegevens over de V.v.E. zijn opgenomen inclusief inloggegevens ten behoeve van de web-applicatie Mijn VVE-Dossier en informatie omtrent de maandelijkse bijdrage en eventuele bijkomende kosten
 • Het verstrekken van adviezen op het gebied van appartementsrecht, modelreglement, huishoudelijk reglement voortkomend uit dagelijks beheer wat verwacht mag worden van de beheerder


Organiseren Algemene ledenvergadering

Het in overleg met het bestuur van de V.v.E. voorbereiden van de Algemene ledenvergadering, hierbinnen is begrepen onderstaande werkzaamheden:

 • Voorbereiden en opstellen van de vergaderstukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering, w.o.: de uitnodigingen, agenda, presentielijst, volmacht formulier en overige benodigde documenten
 • Verzorgen van de vergaderlocatie
 • Verzenden (deels via E-mail of middels web applicatie) vergaderbescheiden naar de leden
 • Bijwonen (niet voorzitten) van de Algemene ledenvergadering
 • Het opstellen van en het uitwerken van de notulen
 • Uitvoering geven en voortgang controle betreffende de genomen besluiten die door de Vergadering van Eigenaars op administratief gebied zijn genomen


Additioneel Administratief Beheer (AAB)

Naast de standaard opgenomen administratieve beheertaken kan B&O VvE-Beheer ook onder andere onderstaande additionele dienstverlening verzorgen:

 • Organiseren en notuleren van een extra bestuurs- en/of algemene ledenvergadering
 • Leveren van een voorzitter voor de Algemene Ledenvergadering
 • Het aanleveren van V.v.E. gegevens aan derden in opdracht van de V.v.E.
 • Opstellen van een Huishoudelijk Reglement.

 

Ons Adres:
Albert Einsteinstraat 10
1341 BZ Almere - Nobelhorst
Openingstijden:
Maandag. tot Vrijdag. 8:30u. tot 17:00u.
24 uurs dienst beschikbaar
Telefoon / E-mail:
036 - 545 2291 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Informatie VVE PORTAAL

UW EIGEN VVE-PORTAAL ONLINE

B&O VVE-BEHEER biedt u 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, via de knop VvE PORTAAL een tool aan die u toegang geeft tot de administratieve, financiële en technische ins en outs van uw eigen Vereniging van Eigenaars. Deze informatie is beveiligd met een, op eigenaar uniek ingestelde, gebruikersnaam en wachtwoord die u van ons ontvangt en waarmee u naast uw eigen administratieve en financiële gegevens ook de algemene gegevens van de V.v.E. kunt inzien waaronder ALV-verslagen, begroting, splitsingsakte, verzekeringspolis, onderhoudscontracten en andere belangrijke documenten.